Publiekscampagne

Start van campagne

 

Start van campagne "Uw medicijnenoverzicht, noodzakelijk voor goede zorg"

“Uw eigen medicijnenoverzicht: vraag erom bij uw apotheek en houd hem bij u!” Dit is de boodschap die de komende tijd gaat klinken bij mensen in noord en midden Zeeland die regelmatig medicijnen gebruiken.

Patiënt op eigen verantwoordelijkheid aanspreken

Veel mensen gebruiken (veel) verschillende medicijnen. De ervaring leert dat niet iedere patiënt altijd een goede opsomming hiervan kan geven of de dosering paraat heeft.

Tegelijkertijd is de patiënt ook vaak degene die kan aangeven of de gegevens van arts of apotheek nog correct zijn. Een actueel en volledig overzicht van deze gegevens is cruciaal voor een veilig medicijngebruik en een accurate behandeling. Patiënt, arts, apotheker, andere behandelaars en zorgverleners en soms ook mantelzorgers zijn gebaat bij een helder overzicht van de medicijnen die iemand gebruikt. Apothekers hebben daarom een “medicijnenoverzicht” ontwikkeld. Iedereen die medicijnen komt ophalen kan een eigen medicijnenoverzicht krijgen. Voor de patiënt een ruggensteuntje, voor artsen, apotheek en zorgverleners een goed overzicht met alle relevante informatie in beeld.

Deze campagne attendeert mensen op dit hulpmiddel en spoort hen aan het medicijnenoverzicht bij de apotheek op te vragen, te controleren en bij zich te houden.

Inzage in medische dossiers

Momenteel is het voor zorgverleners nog niet altijd goed mogelijk om digitaal patiëntgegevens uit te wisselen. Dit geldt ook voor het registreren van het al dan niet geven van toestemming (met of zonder voorbehouden) door de patiënt. Het papieren medicijnenoverzicht is in deze situatie dan een prima en noodzakelijk alternatief.

Campagne nieuw medicatieoverzicht

De campagne duurt twee maanden (juni en juli 2015) en richt zich op thuiswonende mensen die veel medicijnen gebruiken en daarin kwetsbaar (kunnen) zijn. Zij worden uitgedaagd gebruik te maken van het medicijnenoverzicht. De samenwerkende partijen in de campagne maken gebruik van hetzelfde voorlichtingsmateriaal. Dit versterkt de (her)kenbaarheid en illustreert de samenwerking.

 

De ondersteunende folder, gemaakt op initiatief van de patiëntenfederatie NPCF, vindt u hier.

Samenwerking rond medicatieveiligheid

Elk jaar worden meer dan 40.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Twee derde van hen is ouder dan 65 jaar. In heel Nederland gebruiken meer dan 1 miljoen mensen vijf medicijnen of meer. Dit zijn vooral mensen van 65 jaar en ouder. In Zeeland (2012) gebruikt 30% van de inwoners van 65 jaar en ouder vijf of meer medicijnen. Dit is zo’n vijf procent onder het landelijk gemiddelde.

 

Op 2 december 2014 ondertekenden vele partijen in midden en noord Zeeland een samenwerkingsovereenkomst om het gebruik van medicijnen veiliger te maken. Deze campagne is hier een onderdeel van.

Deze partijen zijn: Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Allévo, Apothekers Midden en Noord Zeeland, Cederhof, Cedrah, Eilandzorg Schouwen-Duiveland, Emergis, Gors, Huisartsenkring Zeeland, Huisartsenpost Zeeland, Iriz Thuiszorg, Zeeuwse Zorgschakels Midden en Noord Zeeland, Klaverblad Zeeland, Lelie Zorggroep/Curadomi, Revant, Robuust, RST Zorgverleners, Scheldezoom Farmacie, Schutse Zorg Tholen, Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland, SVRZ, Van Loo & Veerhoek, WVO Zorg, Zorggroep Ter Weel, Zorgstroom.

 

Deze campagne wordt gefinancierd door zorgverzekeraars CZ en VGZ.