Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere tijden nu het corona-virus ons land treft. De gevolgen van de maatregelen raken iedereen. Ook wij zijn genoodzaakt ons werk anders uit te voeren dan normaal.

Als gevolg van de corona-crisis zijn wij beperkt in onze activiteiten. Concreet betekent dit dat onze casemanagers nog veel vanuit huis werken. Wanneer het mogelijk en nodig is gaan zij op huisbezoek; per situatie wordt ingeschat of dit kan. Tijdens huisbezoeken hanteert de casemanager de landelijke richtlijnen.

Geplande scholingsdagen en andere activiteiten kunnen helaas nog niet van start gaan. Hierin volgen wij het landelijk beleid. Houd onze website in de gaten voor informatie over de start van de activiteiten.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Het Huis voor Levensvragen Zeeland is onderdeel van een landelijk initiatief. Kabinet Rutte III wil de toegang tot hulp bij levensvragen verbeteren door een netwerk voor geestelijke verzorging aan huis op te zetten (Regeerakkoord 10-10-2017). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft subsidie vrijgemaakt voor geestelijke verzorging in de eerste lijn. Een deel van de subsidie is bestemd om regionale centra voor levensvragen op te zetten, het andere deel is bestemd voor het subsidiëren van de hulp voor levensvragen van gecertificeerde geestelijk verzorgers aan 50 plussers en volwassenen en kinderen in de palliatieve fase. In Zeeland wordt dit initiatief opgezet door Zeeuwse Zorgschakels.

Bron: geestelijkeverzorging.nl