Het Huis voor Levensvragen Zeeland is onderdeel van een landelijk initiatief. Kabinet Rutte III wil de toegang tot hulp bij levensvragen verbeteren door een netwerk voor geestelijke verzorging aan huis op te zetten (Regeerakkoord 10-10-2017). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport heeft subsidie vrijgemaakt voor geestelijke verzorging in de eerste lijn. Een deel van de subsidie is bestemd om regionale centra voor levensvragen op te zetten, het andere deel is bestemd voor het subsidiëren van de hulp voor levensvragen van gecertificeerde geestelijk verzorgers aan 50 plussers en volwassenen en kinderen in de palliatieve fase. In Zeeland wordt dit initiatief opgezet door Zeeuwse Zorgschakels.

Bron: geestelijkeverzorging.nl