Casemanagers werken in heel Zeeland beschikbaar, per gemeente is er een team van casemanagers.  Alle casemanagers werken nauw samen met de huisarts en andere zorgaanbieders in de leefomgeving van de cliënt.

De casemanager kan indien nodig hulp bij zorg voor de cliënt te organiseren met als doel de persoon met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Ook biedt de casemanager ondersteuning aan de mantelzorger en andere betrokkenen. Doel hierbij is overbelasting te voorkomen.

Casemanagers sluiten aan bij  overleggen in huisartsenpraktijken samen met de huisarts, de praktijkondersteuners Ouderenzorg en GGZ en als dat nodig is andere professionals.