Niet aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die is ontstaan na de geboorte. Kenmerkend is dat er sprake is van een onomkeerbare breuk in de levenslijn: alles wat voorheen vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer.

Beschadiging van de hersenen kan o.a. worden veroorzaakt door een ongeval, een beroerte (CVA), een hersentumor, zuurstoftekort of een infectie. Ziekten als Multiple Sclerose of Parkinson kunnen ook hersenletsel als gevolg hebben.

De gevolgen van hersenletsel zijn voor iedereen anders. De een ervaart lichamelijke beperkingen. Bij de ander zijn de gevolgen onzichtbaar. Dan gaat het om veranderingen en problemen in het denken en onthouden, emoties, gevoelens en gedrag. Ook vermoeidheid kan een groot probleem zijn. En soms is het een combinatie van lichamelijke beperkingen en onzichtbare gevolgen.