Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere, onzekere tijden nu het corona virus ook ons land treft. De gevolgen van de maatregelen die getroffen worden raken iedereen. Ook als het gaat om ons werk zijn wij genoodzaakt onze werkwijze aan te passen.

Concreet betekent dit dat al onze medewerkers vanuit huis werken, ook onze casemanagers. Zij zullen tot nader order in principe geen huisbezoeken afleggen. In geval van een crisis situatie wordt door de betrokken casemanager gekeken wat er nodig is en wordt op maat een beleid vastgesteld.

Verder zullen gezamenlijke overleggen opgeschort worden tot nader order. Ook de geplande scholingsdagen vervallen. Zodra er meer bekend is vanuit de landelijke Overheid zullen wij hierover uiteraard met de betreffende personen over communiceren.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Brochures

Spreek op tijd over uw levenseinde

Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. De brochure vind je hier.

Wensen voor mijn leven in de laatste fase

Dit is een notitieboekje waarin u kunt aangeven wat u belangrijk vindt in het leven. Wat zijn uw wensen ten aanzien van uw leven in de laatste fase. Het zijn uw ideeën op dit moment. Deze kunnen in de tijd nog veranderen. De brochure vind je hier.

Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…

Dit is een boekje voor mensen met een verstandelijke beperking die erg ziek zijn. Het boekje gaat over wat jij wilt, als je niet meer beter kan worden. De brochure vind je hier.

Wie denkt er nu aan seks? Over seksualiteit en intimiteit bij een ongeneeslijke ziekte

Seks en intimiteit. Het is misschien wel het laatste waar een patiënt en partner aan denken, zodra er een ongeneeslijke ziekte is geconstateerd. Lees hier de ervaringen in de brochure.

Palliatieve sedatie

Palliatieve sedatie wordt veel toegepast. Voor patiënten en naasten is vaak onduidelijk wat palliatieve sedatie precies inhoudt. Lees hier de folder.

Goede zorg voor mensen met ernstig hartfalen

Informatie voor mensen met hartfalen die palliatieve zorg krijgen of daar binnenkort voor in aanmerking komen. De informatie is ook bedoeld voor naasten. Lees hier de folder.

De stervensfase

Een folder met informatie voor mensen die betrokken zijn bij een sterfbed. De brochure vindt u hier.

Een dierbare verliezen

De folder bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare. Lees hier de folder.

Websites

 • www.palvooru.nl Ongeneeslijk ziek en dan? Pal voor U deelt informatie en ervaringen over ongeneeslijk ziek zijn en palliatieve zorg via magazines, themaboekjes, social media en deze website. Vele betrokken, deskundige personen en organisaties werken hierin nauw samen.
 • De lastmeter kan je helpen om met hulpverleners in gesprek te gaan over hoe je je voelt en waar je tegenaan loopt.
 • Op thuisarts.nl vind je een dossier met thema’s rondom het levenseinde.
 • www.stichtingstem.info
 • www.doodgewoonbespreekbaar.nlDeze website is onderdeel van Stichting STEM (STEM staat voor: STerven op je Eigen Manier). Via informatie en handvatten op de website wil STEM stimuleren dat mensen over sterven praten en handvatten bieden hoe ze dat kunnen doen.
 • De NVVE geeft voorlichting en informatie over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Ook doen zij onderzoek en organiseren, ondersteunen en faciliteren initiatieven met betrekking tot het gewilde levenseinde.

Kinderen en jongeren

 • www.nikzuidwest.nl
 • www.kinderpalliatief.nl geeft informatie over de zorg aan kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en hun ouders
 • www.achterderegenboog.nl is voor kinderen tussen 0-18 jaar die een familielid hebben verloren
 • www.doodgewoon-online.nl is voor jongeren tussen 12-20 jaar die met de dood te maken krijgen, of hebben gehad
 • www.dewereldvanverschil.nl  is voor ouders, kinderen en jongeren van wie een gezinslid levensbedreigend ziek is of overleden, verwacht of onverwacht
 • www.houmevast.nl geeft praktische informatie en concrete handreikingen om moed, energie en mooie momenten te kunnen vasthouden in een moeilijke tijd. Speciaal gericht op het kind met een levensbedreigende ziekte.
 • www.vergeetmeniet.nl geeft praktische informatie en concrete handreikingen om moed en mooie momenten te kunnen vasthouden als het afscheid dichterbij komt. Speciaal gericht op het kind met een levensbedreigende ziekte.