Werkwijze

De consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig consulent en een arts-consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (www.pallialine.nl). Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners.

Waarover kunt u vragen stellen? 

Denk onder andere aan:

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie;
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie;
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze;
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied;
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

Registratie en verslag

IKNL consulenten gebruiken een online registratie- en verslaglegging programma ter ondersteuning van hun werk. De geregistreerde data vormen een database. Op basis van die database wordt ieder jaar een jaarverslag gemaakt.

Wie zijn de consulenten?

De consulenten zijn artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijk gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Zij werken in het ziekenhuis, het verpleeghuis, in de thuiszorg of in het hospice en voldoen aan door IKNL vastgestelde criteria met betrekking tot opleiding, ervaring, competenties en beschikbaarheid.

Vacatures verpleegkundig consulent en arts consulent