Wat doet de vrijwilliger?

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘er zijn’ en daar waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. In de praktijk doen zij vaak precies dezelfde dingen als de mantelzorgers doen. Zo krijgt de mantelzorger de gelegenheid even los te komen van de -vaak zware- zorgtaak. Hij/zij kan even een boodschap doen, sporten of op een andere manier tot rust komen.

Weten dat er een opgeleid iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment nodig is. Niet alleen aan de patiënt, maar ook aan de mantelzorger(s) zodat zij zich even op andere zaken kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen. Vrijwilligers kunnen ook hen een luisterend oor en emotionele ondersteuning bieden. Wanneer het niet haalbaar is om thuis in de vertrouwde omgeving te blijven, is een opname in een hospice een zorgzaam alternatief. Ook hier bieden vrijwilligers aandacht en ondersteuning.

Iedereen, de cliënt, de mantelzorger, de (wijk)verpleegkundige of de (huis)arts kan contact opnemen met een VPTZ-organisatie. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

VPTZ in Zeeland

In Zeeland zijn er verschillende organisaties actief in de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Hieronder vindt u de contactgegevens van de VPTZ organisaties per regio.

De Bevelanden

Schouwen-Duiveland

Tholen

Walcheren

Zeeuws Vlaanderen

 

Alle bovenvermelde organisaties zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie VPTZ-Nederland. Ga voor meer informatie naar https://www.vptz.nl/.