Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere tijden nu het corona-virus ons land treft. De gevolgen van de maatregelen raken iedereen. Ook wij zijn genoodzaakt ons werk anders uit te voeren dan normaal.

Als gevolg van de corona-crisis zijn wij beperkt in onze activiteiten. Concreet betekent dit dat onze casemanagers nog veel vanuit huis werken. Wanneer het mogelijk en nodig is gaan zij op huisbezoek; per situatie wordt ingeschat of dit kan. Tijdens huisbezoeken hanteert de casemanager de landelijke richtlijnen.

Geplande scholingsdagen en andere activiteiten kunnen helaas nog niet van start gaan. Hierin volgen wij het landelijk beleid. Houd onze website in de gaten voor informatie over de start van de activiteiten.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Iedereen kent levensvragen. Mensen worden in allerlei verschillende situaties geconfronteerd met deze vragen. Denk bijvoorbeeld wanneer er (plotseling) sprake is van ziekte of het ouder worden. Voor de meeste mensen geldt dat zij, als dat nodig is, terecht kunnen bij hun netwerk; familie, vrienden, een (geloofs)gemeenschap, etc. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft een netwerk waar hij of zij over levensvragen kan spreken. Ook kan het voorkomen dat professionals contact hebben met hulpvragers, maar zij onvoldoende know how hebben over de vraag hoe om te gaan met de levensvragen van hun cliënt. Of denk aan mantelzorgers die hun geliefde zien worstelen met levensvragen maar niet weten hoe hier mee om te gaan. Het Huis voor Levensvragen wil passende hulp bieden aan al deze mensen; zowel professionals, mensen met levensvragen of hun naasten.