Iedereen kent levensvragen. Mensen worden in allerlei verschillende situaties geconfronteerd met deze vragen. Denk bijvoorbeeld wanneer er (plotseling) sprake is van ziekte of het ouder worden. Voor de meeste mensen geldt dat zij, als dat nodig is, terecht kunnen bij hun netwerk; familie, vrienden, een (geloofs)gemeenschap, etc. Dit is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft een netwerk waar hij of zij over levensvragen kan spreken. Ook kan het voorkomen dat professionals contact hebben met hulpvragers, maar zij onvoldoende know how hebben over de vraag hoe om te gaan met de levensvragen van hun cliënt. Of denk aan mantelzorgers die hun geliefde zien worstelen met levensvragen maar niet weten hoe hier mee om te gaan. Het Huis voor Levensvragen wil passende hulp bieden aan al deze mensen; zowel professionals, mensen met levensvragen of hun naasten.