Om het risico van verspreiden van het virus onder medewerkers uit de zorg maximaal te beperken is alsnog besloten de events op locatie om te zetten in online presentaties. Het thema van de dag is Afstand & Nabijheid, dat krijgt meteen nog meer betekenis.

Voorafgaand aan de online presentaties was het webinar ‘Over leven met dementie’ te zien, met medewerking van hoogleraar Anne-Mei The . Dit webinar is terug te kijken via deze link.