Zorg in de regio

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, voor de patiënt en zijn naasten, te realiseren. We hebben hierbij aandacht voor onder andere:

  • het behandelen van lichamelijke klachten
  • gevoelens van angst, verdriet en de verwerking van de ziekte
  • het bespreken van vragen rondom leven en dood
  • het bieden van zorg en ondersteuning voor de naasten
  • het bieden van hulp en ondersteuning rondom praktische zaken

Zorgaanbieders

In Zeeland zijn verschillende partijen die deze zorg bieden. U kunt daarbij denken aan hospicevoorzieningen, thuiszorgorganisaties, consultatieteams, wensstichtingen, inloophuizen, rouw en verliesbegeleiders en geestelijk verzorgers. U vindt de organisaties in uw omgeving via onderstaande ZorgZoeker.

De Palliatieve ZorgZoeker wordt voortdurend uitgebreid.

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg

Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) is palliatieve en terminale zorg die door vrijwilligers zowel thuis, in hospices en ook steeds vaker in zorginstellingen geboden wordt. Deze vrijwilligers zijn speciaal opgeleid voor het geven van zorg en begeleiding aan terminale patiënten en hun naasten. Zij kunnen enkele dagdelen per week thuis de zorg van de partner of familie overnemen of ondersteunen. De hulp van een VPTZ-vrijwilliger is over het algemeen op korte termijn te realiseren.

Wat doet de vrijwilliger?

De belangrijkste taak van de vrijwilliger is ‘er zijn’ en daar waar nodig tijd, aandacht en ondersteuning bieden. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. In de praktijk doen zij vaak precies dezelfde dingen als de mantelzorgers doen. Zo krijgt de mantelzorger de gelegenheid even los te komen van de -vaak zware- zorgtaak. Hij/zij kan even een boodschap doen, sporten of op een andere manier tot rust komen.

Weten dat er een opgeleid iemand aanwezig is, kan de rust geven die op dat moment nodig is. Niet alleen aan de patiënt, maar ook aan de mantelzorger(s) zodat zij zich even op andere zaken kunnen richten of zelf even op adem kunnen komen. Vrijwilligers kunnen ook hen een luisterend oor en emotionele ondersteuning bieden. Wanneer het niet haalbaar is om thuis in de vertrouwde omgeving te blijven, is een opname in een hospice een zorgzaam alternatief. Ook hier bieden vrijwilligers aandacht en ondersteuning.

Iedereen, de cliënt, de mantelzorger, de (wijk)verpleegkundige of de (huis)arts kan contact opnemen met een VPTZ-organisatie. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

In iedere regio is er VPTZ beschikbaar. Via onderstaande link vindt u de contactgegevens van de VPTZ-organisatie in uw regio.

Geestelijke verzorging

In de palliatieve levensfase kan men ervaren dat de dingen die voorheen vanzelfsprekend waren, nu niet meer vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheden zijn verbonden met hoe men naar het leven kijkt en wat men belangrijk vindt. Vaak kan men met dierbaren bespreken of met zorgverleners en vrijwilligers. Geestelijk verzorgers zijn hier speciaal voor opgeleid en bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, welke geloofsovertuiging of levensfilosofie men ook heeft.
Bron: geestelijkeverzorging.nl

Huis voor Levensvragen Zeeland richt zich op het bieden van hulp in de thuissituatie bij levensvragen van 50 plussers en/of diens naaste, volwassenen en kinderen in de palliatieve fase van het leven. Daarnaast kunnen ook hulpverleners van cliënten met levensvragen terecht voor advies en overleg.

Meer informatie over palliatieve zorg