Huis voor Levensvragen Zeeland richt zich op het bieden van geestelijke begeleiding in de thuissituatie bij levensvragen van 50plussers en/of hun naasten, volwassenen en kinderen in de palliatieve levensfase. Daarnaast kunnen ook professionals terecht voor advies en overleg met een geestelijk verzorger.