Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat de komende jaren sterk toenemen, onder meer door de vergrijzing, het toenemend aantal palliatieve ziektebeelden dat hiermee gepaard gaat en het overheidsbeleid dat erop is gericht mensen zo lang mogelijk thuis te verzorgen. Op 28 september gaat de Opleiding Palliatieve Verpleegkunde van start.