Palliatieve zorg is de zorg (en ondersteuning) in de laatste fase van uw leven. Het is dan duidelijk dat genezing niet meer mogelijk is en u zeer kwetsbaar bent geworden. Er is in de palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten. Zorgverleners hebben ook aandacht voor psychische, sociale en spirituele vraagstukken waar u mee te maken kunt krijgen.