Voor zorg vanuit de Wlz betaalt u een lage of een hoge eigen bijdrage. Als u in een instelling woont, betaalt u de eerste 6 maanden de lage eigen bijdrage voor Wlz-zorg. Vanaf 2019 verandert deze periode naar 4 maanden. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u nog steeds een lage of een hoge eigen bijdrage betaalt. Bijvoorbeeld uw inkomen, eigen (spaar)geld, leeftijd en gezinssamenstelling.

Betaalt u in 2019 de hoge eigen bijdrage? Dan telt bij de berekening ook een deel van uw eigen (spaar)geld extra mee. Dit is de vermogensinkomensbijtelling. Om de kosten voor zorg zoveel mogelijk te verlagen (Rijksoverheid), wordt per 2019 de vermogensinkomensbijtelling verlaagd van 8% naar 4%.

Wanneer u een indicatie heeft voor de WLZ, wordt ook de casemanager uit dat budget betaald. Naast de andere zorg die uit de indicatie betaald wordt, moet er dus voldoende financiële ruimte over zijn voor de casemanager. De casemanager bespreekt dit met de dossierhouder van de indicatie. Dit is meestal de voorkeursaanbieder.

U betaalt alleen de eigen bijdrage aan het CAK. Zeeuwse Zorgschakels factureert de werkzaamheden

Wanneer er geen budget binnen de indicatie is, is het mogelijk om de casemanager particulier in te schakelen.

 

Het tarief voor de werkzaamheden van de casemanager wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van Zeeuwse Zorgschakels.