De WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
De gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang.

In 2019 betaalt iedereen maximaal € 17,50 per 4 weken. Er wordt niet meer gekeken naar  inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo.

Partner + geen AOW-leeftijd = geen eigen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Gemeente kan eigen bijdrage verlagen

De gemeente bepaalt of inwoners een eigen bijdrage moeten betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen voor haar inwoners of bepalen dat u geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen heeft.