Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke organisatie die vanuit kennis en expertise een bijdrage levert aan kwalitatief hoogstaande en op elkaar afgestemde zorg voor mensen in Zeeland. Zeeuwse Zorgschakels  streeft naar het verspreiden en verbinden van kennis en expertise in het gehele netwerk van cliënten, formele en informele ondersteuners, met als doel optimale kwaliteit van leven en optimale kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Meer specifiek zijn er drie netwerken waarin Zeeuwse Zorgschakels deze rol vervult, namelijk:

  • Netwerk palliatieve zorg
  • Netwerk hersenletsel
  • Netwerk dementie

Binnen het netwerk dementie zijn onafhankelijke casemanagers dementie in de gehele provincie Zeeland werkzaam die uitvoerend ondersteuning bieden aan cliënten en hun naasten.

Naast deze netwerken ondersteunt en (bege)leidt Zeeuwse Zorgschakels op vraag vanuit de  samenwerkingspartners ook andere projecten op het gebied van samenwerking of kwaliteitsverbetering.