Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere, onzekere tijden nu het corona virus ook ons land treft. De gevolgen van de maatregelen die getroffen worden raken iedereen. Ook als het gaat om ons werk zijn wij genoodzaakt onze werkwijze aan te passen.

Concreet betekent dit dat al onze medewerkers vanuit huis werken, ook onze casemanagers. Zij zullen tot nader order in principe geen huisbezoeken afleggen. In geval van een crisis situatie wordt door de betrokken casemanager gekeken wat er nodig is en wordt op maat een beleid vastgesteld.

Verder zullen gezamenlijke overleggen opgeschort worden tot nader order. Ook de geplande scholingsdagen vervallen. Zodra er meer bekend is vanuit de landelijke Overheid zullen wij hierover uiteraard met de betreffende personen over communiceren.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke organisatie die vanuit kennis en expertise een bijdrage levert aan kwalitatief hoogstaande en op elkaar afgestemde zorg voor mensen in Zeeland. Zeeuwse Zorgschakels  streeft naar het verspreiden en verbinden van kennis en expertise in het gehele netwerk van cliënten, formele en informele ondersteuners, met als doel optimale kwaliteit van leven en optimale kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Meer specifiek zijn er drie netwerken waarin Zeeuwse Zorgschakels deze rol vervult, namelijk:

  • Netwerk palliatieve zorg
  • Netwerk hersenletsel
  • Netwerk dementie

Binnen het netwerk dementie zijn onafhankelijke casemanagers dementie in de gehele provincie Zeeland werkzaam die uitvoerend ondersteuning bieden aan cliënten en hun naasten.

Naast deze netwerken ondersteunt en (bege)leidt Zeeuwse Zorgschakels op vraag vanuit de  samenwerkingspartners ook andere projecten op het gebied van samenwerking of kwaliteitsverbetering.