Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is de zorg en behandeling tijdens het laatste stuk van uw leven. Het is gericht op de patiënt en het geven van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Palliatieve zorg voorkomt en verlicht het lijden door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling.

Er is niet alleen aandacht voor lichamelijke klachten waarmee patiënten mee te maken kunnen krijgen. Ook is er aandacht voor de psychische, sociale en spirituele problemen die zich bij de patiënt en zijn naasten voor kunnen doen. Alle behandelingen zijn erop gericht om het de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken en te voorkomen dat er geleden wordt.