Cliënten en naasten

Elk jaar horen 80.000 Nederlanders dat zij niet meer beter worden en binnen afzienbare tijd zullen sterven. Dat is het begin van een verwarrende en emotionele periode waarin veel vragen opdoemen waarop de antwoorden moeilijk zijn te vinden. Er is immers een groot scala aan gespreksonderwerpen in deze fase. Niet elk onderwerp is eenvoudig te bespreken. Daarnaast kunnen veel vragen rijzen, die moeilijk zijn om te stellen en die niet altijd beantwoord kunnen worden. 

 

Ook voor naasten is dit een moeilijk periode. De naasten van de patiënt spelen een belangrijke rol. Deze rol omvat vaak functies van zorgverlener, observator, informant en vertegenwoordiger van de patiënt toegevoegd aan de rol als partner, kind, familielid, dierbare of bekende. De naasten doorlopen een eigen traject van onzekerheid, angst, verdriet en rouw. Informatie, uitleg aan, samenwerking en evaluatie met de naasten zijn essentieel voor een goed beloop van de palliatieve zorgverlening. 

 

In de palliatieve zorgverlening staan diverse professionals voor u klaar. Daarnaast is er veel informatie te vinden over palliatieve zorg en tot slot bestaan er diverse vormen van lotgenotencontact.

 

Vanuit het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland willen we u een zo compleet mogelijk overzicht aan informatie en ondersteuning bieden. Deze treft u op onze website onder schakels.