Brochures en links

Brochures:

Spreek op tijd over uw levenseinde

Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde. Praten over doodgaan is niet makkelijk. Zowel patiënten als dokters vinden het vaak een moeilijk onderwerp. Maar het is wel heel belangrijk, ondanks uw verdriet, angsten en zorgen. In deze brochure leest u waarom het belangrijk is om met uw arts te praten over het laatste stuk van uw leven. Ook als u vertrouwt op familie, geloof of genezing. Deze brochure geeft u praktische tips en vragen om het gesprek te voeren. Achterin vindt u achtergrondinformatie. Dit kan u helpen om zelf en met uw familie na te denken over wat u wilt, wat u niet wilt en wat u wilt weten van uw arts. 

 

De brochure vindt u hier.

 

Wensen voor mijn leven in de laatste fase

Dit is een notitieboekje waarin u kunt aangeven wat u belangrijk vindt in het leven. Wat zijn uw wensen ten aanzien van uw leven in de laatste fase. Het zijn uw ideeën op dit moment. Deze kunnen in de tijd nog veranderen. 

Dit boekje bevat vragen waarover u kunt nadenken. Vragen over hoe u het leven in de laatste fase het liefst ingevuld wilt zien. U hoeft niets op te schrijven als u dat niet wilt. U kunt dit boekje ook  gebruiken als gespreksdocument of ter inspiratie. 

Door gevoelens en gedachten op papier te zetten kunt u ze beter ordenen en worden ze concreter. U kunt tot inzichten komen die u niet zou verwerven als u uw gedachten in uw hoofd laat rondgaan. U noteert wat u van belang vindt, wat voor u houvast biedt. 

 

De brochure vindt u hier.

 

Links naar websites:

 

Hieronder treft u links naar diverse websites omtrent palliatieve zorgverlening. Het betreffen websites met algemene of meer specifieke informatie over ziektebeelden, zorgmogelijkheden,  fysieke, psychische en spirituele aspecten van palliatieve zorg, mogelijkheden tot lotgenotencontact etc. 

 • Alles over gezondheid en zorg
  www.kiesbeter.nl
 • Een goed verzorgd uiterlijk draagt bij aan zelfvertrouwen. Tips daarvoor vindt u op: www.goedverzorgdbetergevoel.nl
 • Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
  www.verliesverwerken.nl
 • Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers
  www.mezzo.nl
 • Levenswensverklaring van de Nederlandse Patiënten Vereniging
  www.npvzorg.nl
 • De Nederlandse Paiënten Consumenten Federatie behartigt belangen van patiënten en consumenten, ook is het de koepelorganisatie voor diverse patiëntenverenigingen
   www.npcf.nl
 • Sensoor is voor een luisterend oor, dit kan telefonisch, via de mail of een chat en in eigen taal
  www.sensoor.nl
 • Stichting Ambulance Wens probeert een laatste wens van terminale patiënten te vervullen
  www.ambulancewens.nl
 • Verliesverwerking bij kinderen en jongeren
  www.achterderegenboog.nl