Vrijwilligers

Wanneer u of uw dierbare te horen heeft gekregen dat het einde nabij is, is dat zwaar. U wilt samen het best mogelijke uit die laatste periode halen. In deze fase kan de aanvullende hulp van vrijwilligers van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Zeeland goed van pas komen. De goed opgeleide vrijwilligers van VPTZ kunnen tijd, aandacht en ondersteuning bieden aan degene die gaat sterven en diens naasten. Dit geeft mantelzorgers te gelegenheid om even tot rust te komen. Door tijdig hulp te vragen bij VPTZ is de zorg voor de patiënt beter vol te houden. De rol van VPTZ is niet vast omschreven: de wensen en behoeften van de zieke en de mensen eromheen zijn het uitgangspunt.

 

VPTZ Clara Thuis

06 - 23 49 66 84

www.clarathuis.nl 

 

VPTZ thuis Schouwen-Duiveland

0111 – 45 35 11

www.kaaskenshuis.nl

 

VPTZ thuis Walcheren

06 – 53 67 73 04

www.mantelingwalcheren.nl

 

VPTZ thuis Zeeuwsch-Vlaanderen

06 – 53 16 16 54

www.hospicezvl.nl