Waar wordt palliatieve zorg geboden?

Veel mensen willen graag hun laatste levensfase thuis doorbrengen en daar uiteindelijk ook sterven. In deze periode kan de behoefte aan hulp en ondersteuning toenemen. Als de zorg thuis te zwaar wordt of te veel problemen geeft, kan opvang, verpleging en begeleiding in een instelling plaats vinden. Er zijn verschillende soorten voorzieningen, zoals bijna-thuis-huizen, hospices en units in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en ziekenhuizen.