Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden omdat zij een levensbedreigende ziekte hebben. Het gaat om de zorg in de laatste levensfase voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, maar ook voor familie en naasten van deze mensen. De zorg in de laatste drie maanden voor het overlijden, noemen we ook wel terminale zorg.

 

Bij palliatieve zorg draait het niet alleen om dit allerlaatste stukje van het leven. Palliatieve zorg richt zich ook op de ziektefase die daaraan vooraf gaat. Die kan vele maanden, en soms jaren duren.  

Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren.

Er is hierbij aandacht voor:

  • Het behandelen van lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid.
  • Het behandelen en voorkomen van gevoelens van angst, verdriet en helpen bij de verwerking van de ziekte.
  • Het bespreken van vragen rondom leven en dood.
  • Het bieden van zorg en ondersteuning voor de naasten.
  • Het bieden van hulp en ondersteuning rondom allerlei praktische zaken.