Schakels

in

Cederhof

Cederhof levert een groot aantal diensten, waaronder: ouderenzorg, tijdelijke opname en dagverzorging. Ook worden er cursussen gegeven, hebben ze een Grand Culinair Cafe en organiseren ze vele activiteiten.

Misschien kent u Cederhof nog wel als Stichting Ouderenzorg Kapelle. De stichting bestond uit drie dochterondernemingen. Er is besloten om van deze dochterondernemingen één organisatie te maken om zo de inwoners van Kapelle de beste zorg te kunnen bieden. Daarom heet de organisatie nu Cederhof. De organisatie bestaat uit drie diensten: wonen, welzijn en zorg. 

 

Cederhof Welzijn

Cederhof is er voor alle inwoners van de Gemeente Kapelle. Jong en oud, kunnen er terecht. Er worden praktische hulp en activiteiten geboden aan de inwoners van de gemeente Kapelle, mensen met een beperking, mantelzorgers, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Dit alles met behulp van zo’n 200 vrijwilligers en vele samenwerkingspartners in de gemeente.

 

Cederhof Welzijn wil dicht bij mensen staan, verbindingen maken en waar nodig op een persoonlijke manier ondersteuning bieden. Cederhof welzijn heeft zelf diverse diensten, maar ook een coördinerende rol richting vrijwilligers- en professionele organisaties die actief zijn in de gemeente Kapelle. De medewerkers en vrijwilligers zullen samen met u zoeken naar uw oplossingen voor uw vraag of probleem. Deze vragen kunnen zeer verschillend zijn, net als de oplossingen die samen worden gevonden.  

 

Cederhof Zorg

Cederhof zorg is een modern woon-, zorg- en dienstencentrum waar zowel verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg alsook thuiszorg wordt geboden.

 

Cederhof Wonen

Cederhof wonen verhuurt in de gemeente Kapelle 136 senioren zorgwoningen en 14 luxe serviceappartementen. Zo kunt u zelfstandig blijven wonen met de zorg die u nodig heeft.

 

Algemeen e-mailadres: info@cederhof.eu

Adresgegevens:

Cederlaan 9, 4421 BZ, Kapelle

SVRZ

Passende zorg in de buurt

SVRZ biedt zorg in Zeeland. Vanuit acht zorgcentra en talloze kleinschalige woningen in de wijk of het dorp. Aan mensen met dementie of lichamelijke beperkingen. 2700 medewerkers zorgen voor kwalitatief, goede zorg die aansluit bij de wensen van de cliënten. Zij staan centraal.

 
SVRZ biedt zorg thuis, buitenshuis, een tijdelijk verblijf en woningen voor een vast verblijf. Er zijn verstigingen en zorginstellingen in de regio's Walcheren, de Bevelanden, Zeeuws-Vlaanderen en Tholen. Voor het volledige zorgaanbod van SVRZ verwijzen wij u door naar de website www.svrz.nl

 

E-mailadres: servicecentrum@svrz.nl

Adresgegevens:

Koudekerkseweg 143, 4335 SM, Middelburg

Allévo

Allévo is een zorgorganisatie met een breed zorgaanbod, waaronder thuiszorg, dieetadvisering en verpleeg- en verzorgingshuiszorg. Allévo is werkzaam in de Zeeuwse gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen.

Thuiszorg kunt u nodig hebben voor een korte periode, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Maar ook voor langere periode bij chronische ziekte, bij het ouder worden of in de laatste levensfase. Er kan veel thuis: van huishoudelijke hulp, verzorging, verpleging, tot medische handelingen en nachtzorg.

 

Hollandiaplein 1
4460 AB Goes

0113 249 111
info@allevo.nl

 

 

Verpleeghuis Cornelia

Cornelia Allévo is een verpleeghuis in Zierikzee waar mensen  wonen en revalideren. Behandeling en begeleiding van de clienten staat daarbij voorop. In Cornelia Allévo wonen mensen met lichamelijk functieverlies, dementerenden en mensen met een gerontopsychiatrische achtergrond. Daarnaast is er een aparte afdeling waar mensen tijdelijk verblijven om te revalideren en dagbehandeling. Bij dagbehandeling komen mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen overdag naar het verpleeghuis voor een behandel- en activeringsprogramma.

 

Emil Sandströmweg 2
4301 NW Zierikzee

0111 439 980
cornelia@allevo.nl

 


Borrendamme wonen met zorg

Borrendamme Allévo in Zierikzee heeft de overstap gemaakt van traditioneel zorgcentrum naar wonen met zorg. In groepswoningen wordt door steeds 6 bewoners een gezamenlijke huishouding gevoerd met 24 uur zorg en begeleiding. Alle bewoners beschikken over een eigen zit-/slaapkamer met badkamer. Daarnaast zijn er 3-kamer huurappartementen waar men zorg en ondersteuning kan krijgen wanneer dat nodig is. Enkele dagen per week komen mensen bij dagverzorging Borrendamme op bezoek voor gezelligheid en sociale contacten.

 

Borrendamme 6
4301 VD Zierikzee

0111 418 100
duinoord@allevo.nl

 

 

Zorgcentrum Duinoord

Duinoord Allévo in Burgh-Haamstede is een traditioneel zorgcentrum, maar staat aan de vooravond van de omvorming naar wonen met zorg. Met de nieuwbouw van Duinoord wordt een moderne woonomgeving met zorg gecreëerd, die zal bestaan uit groepswoningen en zelfstandige huurappartementen.

Enkele dagen per week komen mensen bij dagverzorging Duinoord op bezoek voor gezelligheid en sociale contacten.

 

Kloosterweg 18
4328 GB  Burgh-Haamstede

0111 657 657
duinoord@allevo.nl

 

 

Zorgcentrum In ’t Opper

In ’t Opper Allévo (2005) is een traditioneel zorgcentrum in Bruinisse met ruime appartementen. In het zorgcentrum zijn een aantal appartementen gereserveerd voor mensen met dementie. Zij kunnen overdag verblijven in een gezamenlijke huiskamer waar activiteiten plaatsvinden en gegeten wordt.

Enkele dagen per week komen mensen bij dagverzorging In ‘t Opper op bezoek voor gezelligheid en sociale contacten.

 

Dr. De Kockstraat 13
4311 EK  Bruinisse

0111 481 610
receptie.intopper@allevo.nl

Adresgegevens:

Hollandia plein 1, 4460 AB, Goes

Zorgstroom

Zorgstroom staat naast mensen die hulp nodig hebben. Zo levert Zorgstroom een groot aantal diensten. Van huishoudelijke zorg tot zorg in het hospice. Van maaltijden tot verpleeghuiszorg. Zorgstroom werkt op heel Walcheren en is dus ook letterlijk heel dichtbij. Zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar. Dichtbij mensen is dus dichtbij u!

 

Algemeen e-mailadres: info@zorgstroom.nl

Adresgegevens:

Breestraat 15, 4331 TS, Middelburg

WVO Zorg (voorheen Werkt voor Ouderen)

Bij WVO Zorg (voorheen Werkt voor Ouderen) kunt u met een gerust hart aankloppen voor professionele thuiszorg op Walcheren, een veilige en gastvrije woonomgeving, maar ook voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, tijdelijk verblijf, revalidatie en maaltijden bezorgd aan huis.

 

Met een team van ruim 1200 gedreven medewerkers en 700 enthousiaste vrijwilligers proberen wij u die zorg en diensten te leveren, die u prettig vindt.

 

Algemeen e-mailadres: info@wvozorg.nl

Adresgegevens:

Vredehoflaan 370, 4380 AJ, Vlissingen

Eilandzorg SchouwenDuiveland

Eilandzorg Schouwen-Duiveland is er in het bijzonder voor ouderen die zorg- en dienstverlening nodig hebben. Informatie, huisvesting en vernieuwende professionele, continue zorg- en dienstverlening worden aangesloten op de wensen van de klant. Dit alles vindt plaats in de meest wenselijke woonomgeving. De eigen identiteit, participatie, autonomie, veiligheid en privacy staan centraal.

 

Algemeen e-mailadres: info@eilandzorg.com

Adresgegevens:

Hoge Molenstraat 13, 4301 KB, Zierikzee

RST Zorgverleners

Met thuiszorg helpt RST de cliënten zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven. De specifieke wens van de cliënt staat centraal en wordt ingewilligd op een professionele, deskundige en vertrouwde wijze. Hiermee wil RST bijdragen aan de zelfredzaamheid en het welzijn van de cliënten, in welke levensfase zij ook verkeren.

 

RST Zorgverleners is primair voor cliënten die bewust kiezen voor een zorgverlener met een reformatorische identiteit. Onze medewerkers komen als gast bij de cliënt. Ze bieden cliëntgerichte en kwalitatief hoogwaardige zorg.

 

Algemeen e-mailadres: info@rstzorg.nl

Adresgegevens:

Graaf Adolfstraat 2, 4461 TD, Goes

Iriz thuiszorg

Uw naasten, uw  huis en spullen, uw woonomgeving en zelfstandigheid, het geeft een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Natuurlijk wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er kan echter een moment komen dat u daar ondersteuning  bij nodig heeft. Het kan zijn dat u hulp nodig heeft bij het huishouden, maar het kan ook zijn dat verzorging/verpleging of begeleiding moet worden ingezet. Iriz thuiszorg levert hiertoe verschillende diensten.

 

Algemeen e-mailadres: info@iriz.org

Adresgegevens:

Zonnebloemstraat 50, 4461 PL, Goes

Curadomi

Heeft u vragen over thuiszorgmogelijkheden of bent u op zoek naar thuiszorg of begeleiding? De christelijke zorgverleners zijn er graag voor u met praktische hulp, advies en een luisterend oor. Om u zo te helpen bij zaken die u zelf niet (meer) kunt. Curadomi is er voor iedereen, ongeacht levensovertuiging.

 

Curadomi biedt verpleging en verzorging thuis, palliatieve zorg thuis, huishoudelijke hulp en 24-uurszorg thuis. Kijk op de website voor meer informatie.

 

Algemeen e-mailadres: info@curadomi.nl

Adresgegevens:

Laagewei 7, 4464 AK, Goes

PeriScaldes

Een activiteit van de Walcherse Huisartsen Coöperatie.

Huisartsenpraktijken en alle externe zorgverleners die betrokken zijn bij de Diagnose Behandel Combinatie worden begeleid door Ketenzorg Walcheren.

 

Algemeen e-mailadres: secretariaat@whco.nl

Adresgegevens:

A. Coortestraat 61, 4336 DM, Middelburg

Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek

Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek heeft alle disciplines in huis om u optimale hulp te kunnen bieden bij lichamelijke blessures. 

 

De grote kracht is dat dit alles onder één dak zit en in een nauwe samenwerking tussen disciplines plaatsvindt. Door deze diversiteit aan mogelijkheden is er altijd een plekje voor uw blessure, of juist om te voorkomen dat u een blessure krijgt.
Mochten onze mogelijkheden uiteindelijk toch niet toereikend zijn, begeleiden wij u zo goed mogelijk in het nodige vervolgtraject.

 

De werkadressen zijn:

Biezelingsestraat 63,
4421 BR Kapelle 

 

Boulevard Bankert 156,
4382 AC Vlissingen 

 

Koning Gustaafweg 2,
4301 NP Zierikzee 

 

Zwembadweg 3,
4463 AB Goes 

 

Burg. Elenbaasstraat 1B
Kruiningen 

 

Prinses Beatrixweg 58,
4424 AD Wemeldinge

 

Centrale planning telefoonnummer: 0113-330875.

 

Bezoek één van onderstaande websites

www.fysiotherapiekapelle.nl

www.fysiowemeldinge.nl

www.fysiokruiningen.nl

www.fysiocentrumzeeland.nl

www.zorgboulevaart.nl

 

Of mail voor meer informatie naar één van onderstaande adressen: 

fysiokapelle.lvk@outlook.com

fysiowemeldinge@outlook.com

fysiokruiningen@outlook.com

fysiogoes@outlook.com

Adresgegevens:

, ,

Revalidatiegeneeskunde Van Loo & Veerhoek

Poliklinische revalidatiebehandeling is bedoeld voor mensen waarbij de eerstelijnszorg geen afdoende resultaat heeft opgeleverd en/of als er sprake is van een complexe zorgvraag. De klachten kunnen bijvoorbeeld in stand worden gehouden door irreële ideeën over hoe met de klachten om te gaan door de persoon zelf, problemen in de sociale omgeving of op het werk. Ondanks optimale zorg van huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of andere (para)medici kan het zijn dat de klachten dan niet of nauwelijks afnemen.

 

Enkele voorbeelden hiervan zijn chronische pijnklachten aan het bewegingsapparaat als gevolg van fibromyalgie, artrose, whiplash, lage rug- en nekklachten.
Daarnaast komen ook de neurologische aandoeningen Multiple Sclerose, Parkinson en CVA in aanmerking, evenals hart-,vaat-, long- en oncologische aandoeningen en andere chronische en/of operatief gerelateerde problematiek.

 

In dit geval kan een revalidatieteam met verschillende gespecialiseerde zorgverleners een uitkomst bieden.

Revalidatiegeneeskunde Van Loo & Veerhoek is er op gericht om de klachten binnen de mogelijkheden te verminderen en zelf controle te houden over gezondheid en gedrag. In het verbeteren van gezondheid staat sociaal en maatschappelijk functioneren centraal, omdat dit bijdraagt aan het gezond zijn en blijven.

 

De werkadressen zijn:
Biezelingsestraat 63,
4421 BR Kapelle

 

Boulevard Bankert 156,
4382 AC Vlissingen

 

Koning Gustaafweg 2,
4301 NP Zierikzee

 

Zwembadweg 3,
4463 AB Goes

 

Burg. Elenbaasstraat 1B
Kruiningen

 

Prinses Beatrixweg 58,
4424 AD Wemeldinge

 

Centrale planning telefoonnummer: 0113-330875.

 

Meer informatie vindt u op: www.revalidatiezeeland.nl of www.zorgboulevaart.nl

E-mailadres: revalidatie@outlook.com

Adresgegevens:

, ,