Schakels

in

Zorgzuster

Wanneer u zorg thuis nodig heeft staat Zorgzuster voor u klaar. Zorgzuster bemiddelt op een vernieuwende manier zelfstandige zorgverleners voor klanten die graag zo lang als mogelijk thuis willen blijven wonen.

Zorgzuster is de schakel tussen u als klant en de zorgverlener. Met oog voor uw wensen bieden wij persoonlijke dienstverlening met de hoogste kwaliteit in een voor u vertrouwde omgeving. Zorgzuster maakt de optimale match tussen persoonlijke wensen, zorgvraag en de zorgverlener die het beste bij u past.

 

Algemeen e-mailadres: info@zorgzuster-zeeland.nl

Adresgegevens:

Beenhouwerssingel 5, 4331 MD, Middelburg

Zeeuwse Zorgmensen

Bureau voor particuliere thuiszorg.
U kunt rekenen op persoonlijke begeleiding, verzorging of verpleging die u nodig heeft.

 

E-mailadres: middelburg@zeeuwsezorgmensen.nl

Adresgegevens:

Fazantenhof 42, 4332 XT, Middelburg

Stichting Manteling

Heeft u behoefte aan gezelligheid, praktische hulp, een luisterend oor of een steuntje in de rug? Of gewoon, iemand die er voor u is? Onze vrijwilligers staan voor u klaar!

Als mantelzorger hoeft u er niet alleen voor te staan. Manteling kan u op allerlei manieren helpen. Bijvoorbeeld door de inzet van een zorgvrijwilliger, die de zorg een dagdeel per week overneemt zodat u weer even op kunt laden. 
Algemeen e-mailadres: info@mantelingwalcheren.nl

Adresgegevens:

Sint Sebastiaanstraat 12, 4331 PL, Middelburg

Buurtzorg Nederland

Buurtzorg levert zorgverlening waarbij zij streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome 'Buurtzorgteams' in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut.

 

Algemeen e-mailadres: info@buurtzorgnederland.com

Adresgegevens:

, ,

Kwakkenbos Bewindvoeringen

Als iemand door ziekte, ouderdom of psychische problemen zijn financiën niet (meer) kan regelen, moet deze taak worden overgenomen door een betrouwbare partij. De eigen partner, een familielid maar ook een deskundige partij kan worden benoemd tot bewindvoerder. Juist een externe partij, die er niet emotioneel bij betrokken is en beschikt over de juiste financiële, fiscale en juridische kennis kan daadkrachtig zorgen voor rust en overzicht. 

 

Algemeen e-mailadres: info@kwakkenbosbewindvoeringen.nl

Adresgegevens:

Koningin Julianastraat 2, 4460 AA, Goes

Vrijwilligershuis gemeente Borsele

In het VrijwilligersHuis vindt u het uitvoerende deel van het werkveld ouderenwerk.
Het ouderenbeleid wordt in het gemeentehuis gemaakt en de uitvoering van dit beleid gebeurt vanuit het VrijwilligersHuis.

Het ouderenwerk van het VrijwilligersHuis streeft er naar dat ouderen zo lang mogelijk en onder zo optimaal mogelijke omstandigheden zelfstandig kunnen functioneren in de eigen leefomgeving en volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

 

Algemeen e-mailadres: info@vrijwilligershuis.nl

Adresgegevens:

Poelvoordestraat 1, 4431 PB, 's Gravenpolder

MEZZO

Mezzo is een belangenorganisatie voor mantelzorgers en organisaties in de informele zorg. Daarnaast kan men er ook terecht voor voorlichting, informatie, advies en praktische ondersteuning. Mezzo geeft ook sociaal- en juridisch advies, geeft brochures en magazines uit en organiseert landelijke ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten voor mantelzorgers.

Mantelzorglijn ( 0900 - 202 0496 )
Iedereen die behoefte heeft aan informatie, ondersteuning of gewoon een luisterend oor kan bellen naar de mantelzorglijn. U kunt deze lijn bellen op werkdagen tussen 09:00 uur en 16:00 uur. De telefoonkosten zijn voor eigen rekening. 

 

Algemeen e-mailadres: info@mezzo.nl

Adresgegevens:

Postbus 2054 , 4460 MB, Goes

SMWO Steunpunt Mantelzorg

Een steunpunt voor mantelzorgondersteuning vanuit Stichting maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio.

Het steunpunt is er om hulp en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers.

 

Algemeen e-mailadres:  info@smwo.nl

Adresgegevens:

’s Heer Elsdorpweg 12, 4461 WK, Goes

Porthos Middelburg

In Porthos werken diverse organisaties samen. Behalve de GGD en Maatschappelijk Werk Walcheren zijn dat ook: MEE Zeeland, Bureau Jeugdzorg, Indigo, Stichting Welzijn Middelburg, Manteling, Vrijwilligerspunt Vlissingen en de bibliotheek.

Bij Porhos kunt u onder meer terecht voor vragen mbt de WMO, vervoersvoorzieningen of vrijwilligerswerk.

 

Algemeen e-mailadres:  info@porthos.nl

Adresgegevens:

Sint Sebastiaanstraat 12, 4331 PL, Middelburg

Porthos Vlissingen

In Porthos werken diverse organisaties samen. Behalve de GGD en Maatschappelijk Werk Walcheren zijn dat ook: MEE Zeeland, Bureau Jeugdzorg, Indigo, Stichting Welzijn Middelburg, Manteling, Vrijwilligerspunt Vlissingen en de bibliotheek.

 

Bij Porhos kunt u onder meer terecht voor vragen mbt de WMO, vervoersvoorzieningen of vrijwilligerswerk.

 

Algemeen e-mailadres:  info@porthos.nl

Adresgegevens:

Pablo Picassoplein 126, 4382 KB, Vlissingen

WMO loket gemeente Borsele

Kunt u door een ziekte, een beperking of ouderdom niet meer alles zelf doen? Dan kan de gemeente u helpen. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

 

Algemeen e-mailadres: info@borsele.nl

Adresgegevens:

Stenevate 10, 4451 KB, Heinkeszand

SVRZ vaste verblijven

Wonen in een veilige omgeving, thuis weg en toch volledig op je gemak. Zonder behandeling door therapeuten maar met dagelijkse hulp, begeleiding en zorg binnen handbereik. Dit kan in een groepswoning, eigen appartement of een woonzorgcentrum. Tevens kan er dan gebruik gemaakt worden van aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld internet, kleding wassen en schoonmaak.

Voor mensen met gevorderde dementie of psychiatrische problemen biedt SVRZ beschermd wonen met intensieve zorg en begeleiding. Ook bij ernstige lichamelijke problemen wordt er woonruimte geboden voor mensen die veel zorg nodig hebben.

Ook voor begeleiding, verzorging en verpleging voor mensen die gaan sterven is ruimte bij SVRZ. Om de laatste levensfase minder zwaar te maken.

Om gericht te zoeken naar het zorgaanbod voor thuiszorg en voor meer informatie kunt u terecht op de website www.svrz.nl.
Neem voor persoonlijk advies en informatie over aanmelden contact op met de Zorglijn 0900 - 78 79 777

 

Algemeen e-mailadres: info@svrz.nl

Adresgegevens:

, ,