Schakels

in

WMO loket Goes

Bij het WMO loket kunt u terecht met vragen mbt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

 

E-mailadres: stadskantoor@goes.nl

Adresgegevens:

M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE, Goes

WMO loket Kapelle

Bij het WMO loket kunt u terecht met vragen mbt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

 

E-mailadres: gemeente@kapelle.nl

Adresgegevens:

Kerkplein 1, , Kapelle

WMO loket Noord-Beveland

Bij het WMO loket kunt u terecht met vragen mbt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

 

E-mailadres: info@noord-beveland.nl

Adresgegevens:

Voorstraat 31, , Wissenkerke

WMO loket Reimerswaal

Bij het WMO loket kunt u terecht met vragen mbt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

 

E-mailadres: gemeente@reimerswaal.nl

Adresgegevens:

Oude Plein 1, 4416 AK , Kruiningen

WMO loket Gemeente Schouwen-Duiveland

Bij het WMO loket kunt u terecht met vragen mbt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

Adresgegevens:

Laan van St. Hilaire 2, , Zierikzee

Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg Noord-Beveland

 De gemeenten in Zeeland hebben allemaal een eigen steunpunt voor mantelzorgondersteuning. Deze steunpunten zijn er om hulp en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Zij willen mensen op verschillende manieren van dienst zijn:

- Een luisterend oor

- Praktische ondersteuning (bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers)

- Emotionele en psychosociale ondersteuning

- Respijtzorg (tijdelijk overnemen van zorg voor korte of langere tijd)

- Informatie, advies en doorverwijzing

- Themabijeenkomsten voor mantelzorgers

- Lotgenotencontacten

- Cursussen op aanvraag

 

Algemeen e-mailadres: info@noord-beveland.nl

Adresgegevens:

Voorstraat 31, 4490 AA, Wissenkerke

Steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk Gemeente Reimerswaal

 De gemeenten in Zeeland hebben allemaal een eigen steunpunt voor mantelzorgondersteuning. Deze steunpunten zijn er om hulp en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Zij willen mensen op verschillende manieren van dienst zijn:

- Een luisterend oor

- Praktische ondersteuning (bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers)

- Emotionele en psychosociale ondersteuning

- Respijtzorg (tijdelijk overnemen van zorg voor korte of langere tijd)

- Informatie, advies en doorverwijzing

- Themabijeenkomsten voor mantelzorgers

- Lotgenotencontacten

- Cursussen op aanvraag

 

Algemeen e-mailadres: vrijwilligerspunt@reimerswaal.nl

Adresgegevens:

Oude Plein 1, 4416 AK, Kruiningen

Stichting Het Welzijnshuis

Het Welzijnshuis is een kennis- en expertisecentrum op het gebied van welzijn en kinderopvang op Schouwen-Duiveland. Het centrale thema in ons werk is ‘actief burgerschap’. In beginsel is iedere burger zelf verantwoordelijk voor zijn of haar welzijn en deelname aan de maatschappij. De producten van het Welzijnshuis zijn erop gericht om de individuele burger en (vrijwilligers)organisaties te stimuleren om deze eigen verantwoordelijkheid invulling te geven.

Tot betrekking tot ouderen en dementerenden biedt het Welzijnshuis:
- Vrijwilligers vacaturebank: Allerlei vrijwilligersvacatures voor de (toekomstige) vrijwilliger worden overzichtelijk gepresenteerd.
- Mantelzorg: Het bieden van praktische ondersteuning, informatie en advies, themabijeenkomsten en gespreksgroepen voor de mantelzorgers.
- Ouderenadviseurs: Geschoolde vrijwilligers verstrekken informatie aan senioren op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Algemeen e-mailadres: info@hetwelzijnshuis.nl

Adresgegevens:

Calandweg 51, 4301 LX, Zierikzee

Steunpunt mantelzorg Tholen

 De gemeenten in Zeeland hebben allemaal een eigen steunpunt voor mantelzorgondersteuning. Deze steunpunten zijn er om hulp en ondersteuning te bieden aan mantelzorgers. Zij willen mensen op verschillende manieren van dienst zijn:

- Een luisterend oor

- Praktische ondersteuning (bijvoorbeeld door inzet van vrijwilligers)

- Emotionele en psychosociale ondersteuning

- Respijtzorg (tijdelijk overnemen van zorg voor korte of langere tijd)

- Informatie, advies en doorverwijzing

- Themabijeenkomsten voor mantelzorgers

- Lotgenotencontacten

- Cursussen op aanvraag

 

E-mailadres: mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl

Adresgegevens:

Hof van Tholen 2, 4691 AB, Tholen

Stichting Klaverblad Zeeland

Stichting Klaverblad Zeeland komt op voor de belangen van mantelzorgers. Dit doen ze door zo dicht mogelijk bij de mensen in de buurt te zijn, met de mensen om wie het gaat. Het Klaverblad heeft een klankbordgroep van mantelzorgers. Deze groep bespreekt hoe ze de belangenbehartiging aan kunnen pakken en aan welke onderwerpen (wensen en behoeften) ze aandacht dienen te besteden. Wie vragen of klachten heeft, kan bij het Klaverblad terecht. 

 

Algemeen e-mailadres: algemeen@klaverbladzeeland.nl

Adresgegevens:

Van Hertumweg 17-19, 4462 EV, Goes

WMO loket Tholen

Bij het WMO loket kunt u terecht met vragen mbt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wet zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

 

E-mailadres: gemeente@tholen.nl

Adresgegevens:

Hof van Tholen 2, 4691 DZ, Tholen

Het Juridisch loket

Voor juridische informatie en advies kunt u gratis terecht bij het Juridisch Loket. Men kijkt samen met u naar de kern van de zaak. Heeft u een juridische vraag, dan helpen ze u op weg met informatie en een eerste advies. Bijvoorbeeld een brief schrijven: het Juridisch Loket heeft standaardbrieven klaarliggen of ze kunnen u in contact brengen met organisaties die (juridische) bijstand verlenen. Denk aan een advocatenkantoor, een bureau sociaal raadslieden. Als uw vraag niet juridisch is, dan verwijzen ze u door.

 

In ieder geval krijgt u altijd advies over uw rechten, zodat u weet waar u staat. Het kan gaan over familiekwesties, sociale zekerheid (uitkeringen), huur- en woonrecht, wilsbeschikking. Info en advies zijn gratis. U betaalt wel de telefoonkosten. Het Juridisch Loket heeft inloopspreekuren op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur. Indien verdergaande dienstverlening noodzakelijk is, krijgen cliënten een vervolgafspraak aangeboden of een verwijzing naar een advocatenkantoor. 

 

 

Adresgegevens:

Rotterdamse Kaai 69, 4331 GN, Middelburg