Schakels

in

Privazorg Zeeuws-Vlaanderen

Bij PrivaZorg kunt u 24 uur per dag terecht voor persoonlijke verzorging en verpleging. De zorgverleners zorgen voor praktische en deskundige ondersteuning bij bijvoorbeeld, aan- en uitkleden, wassen, klaarzetten en toedienen van uw medicijnen en verpleegkundige taken zoals wondverzorging.

Ook kunt u rekenen op goede voorlichting en advies. Zowel de zorgcoördinator op het steunpunt als de zorgverleners zullen u met raad en daad terzijde staan.

PrivaZorg heeft twee locaties binnen Zeeuws-Vlaanderen

's Gravenhofplein 4
4561 AJ Hulst
0114 - 37 12 16

Burgemeester Erasmusstraat 4
4501 BK Oostburg
0117 - 39 63 96

Adresgegevens:

, , Verschillende locaties

Zeeuwse Stichting voor Beheer en Bewindvoering

De ZSBB treedt op in het belang van haar cliënten. Zij is behulpzaam bij het innen van alle mogelijke inkomsten en verzorgt alle noodzakelijke uitgaven. Daarnaast regelt de ZSBB de jaarlijkse belastingaangifte (Box 1), het declareren van eventuele ziektekosten, het aanvragen van toeslagen, enzovoort.

Adresgegevens:

Postbus 177, 4330 AD, Middelburg

Budget Support

Budget Support is er voor iedereen die niet (meer) in staat is om zijn of haar financiën correct te beheren. De regels en eisen veranderen vaak, deze zijn soms moeilijk bij te houden.
Ook met belastingaangiften en aanvragen voor bijstand is het zaak om goed op te hoogte te zijn van de regelgeving om te krijgen waar u recht op heeft. 

Telefoontijden
Maandag t/m donderdag van 10:00 t/m 12:00 en van 13:00 t/m 16:00

Vrijdag van 10:00 t/m 12:00

Adresgegevens:

Claushof 6A, 4532 BB, Terneuzen

VOF Buitenkans

U wilt iets in uw leven. Iets ondernemen, veranderen, aangaan, oppakken of voor elkaar krijgen. Buitenkans coacht u daarbij. Zij zien u als ondernemer in uw eigen verandering.

Wanneer u een somatische, psychiatrische, geriatrische of verstandelijke handicap heeft en op zoek bent naar de voor u best passende zorg dan kan Buitenkans u ondersteunen in het vinden van die zorg.

Adresgegevens:

Keizerstraat 1, 4461 AL, Goes

CIZ

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid welzijn en sport. De betreffende locatie CIZ voor regio Zeeland zit in Bergen op Zoom.


Het CZ Zorgkantoor Zeeland bvindt zich in Goes. Het kantoor voert de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) uit voor de regio's Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, West-Brabant, Zuidoost-Brabant, Haaglanden en Zuid-Limburg.

Wulfaertstraat 25
4461 HS GOES

0113 - 27 44 00
infozorgkantoren@cz.nl

Adresgegevens:

Joulehof 14, 4622 RG, Bergen op Zoom

Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen

Een hospice is een huis waar door vrijwilligers hulp en ondersteuning wordt geboden aan mensen in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is. Deze vrijwilligers ondersteunen de mantelzorg in hun zorg voor de stervende of vervangen de mantelzorg als er weinig mantelzorg is. Aanwezigheid, zorg, aandacht, rust en veiligheid worden door de vrijwilligers in ruime mate geboden en zijn wezenlijk voor de sfeer in het hospice.

Het hulpaanbod van vrijwilligers bestaat uit persoonlijke zorg voor de stervende en de mantelzorg en betreft, afhankelijk van de behoefte, hulp 's nachts en/of overdag.
De vrijwilligers in dit hospice zorgen voor langdurige aanwezigheid, voor het “er zijn” voor de patiënt en naasten.

Adresgegevens:

Leeuwenlaan 40, 4532 AG, Terneuzen

Palazzoli

Er blijkt grote behoefte te bestaan aan locaties waar mensen die in hun leven met kanker geconfronteerd worden anderen kunnen ontmoeten, voor een praatje, informatie, voorlichting of gewoon een kopje koffie.

 


Wat doen we daar? De mensen van het Palazzolihuis hebben geen antwoord op alle vragen, maar je vindt er wel:

• een luisterend oor van mensen die de realiteit van dichtbij hebben leren kennen
• concrete antwoorden op vragen door ervaringsdeskundigen
• een steuntje in de rug van gemotiveerde vrijwilligers
• doelgerichte activiteiten, lezingen en lotgenotencontactmiddagen
• creatieve activiteiten
• rouwverwerking, individueel of in een groep (om kinderen te begeleiden hebben vrijwilligers een training ”Onder de regenboog” gevolgd)

Stichting Palazzoli heeft binnen Zeeland vier Palazzoli huizen.

Palazzolihuis Walcheren
Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 vrije inloop.

Vredehoflaan 370

4382 CJ Vlissingen

Tel. 0118 - 41 39 32

Palazzolihuis de Bevelanden
Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 vrije inloop.

Voorstad 52

4461 KM Goes

Tel. 0113 - 21 29 36

Palazzoli Huis Oost Zeeuws-Vlaanderen
Elke donderdag van 14.00 tot 16.00 vrije inloop.

Steenstraat 37

4561 HR Hulst

Tel. 0114 - 37 11 60

Stichting Palazzoli Oostburg (ondergebracht bij Zorgzaam Thuis Oostburg)
Elke woensdag van 10.00 tot 13.00 vrije inloop.

Tragelweg 2

4501 HL Oostburg

Tel. 06 - 20 64 20 51

 

Adresgegevens:

Vredehoflaan 370, 4382 CJ, Vlissingen

Sint Jans hospice De Casembroot

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die er op gericht is de bewoner met een korte tijd van leven een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan men lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn.

 

Er is in de palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van hun ziekte te maken kunnen krijgen, er is eveneens aandacht voor de psychische en sociale aspecten van de bewoner.

Adresgegevens:

Nassaulaan 6-8, 4332 XV, Middelburg

Stichting Welzijn Middelburg

De Stichting Welzijn Middelburg (SWM) is een welzijnsorganisatie die sociale, culturele en educatieve activiteiten organiseert voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de gemeente Middelburg.

Adresgegevens:

St. Sebastiaanstraat 12, 4331 PL, Middelburg

Thuiszorgcentrum Zeeland

Thuiszorg centrum Zeeland heeft een breed aanbod van uitleen, huur en koopartikelen.

De winkel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30
Het servicecenter is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 (U kunt hier alleen terecht na telefonische afspraak)
Het servicecenter is telefonisch bereikbaar vanaf 09.00

 

Adresgegevens:

Badhuisstraat 104, 4381 LV, Vlissingen

Hospice Kaaskenshuis

Op het moment dat er praktisch gezien geen genezing meer wordt verwacht, is er sprake van palliatieve zorg. Niet de behandeling van de ziekte maar de kwaliteit van het leven tot aan het sterven staat voorop.

 

Hierbij gaat het om het verlichten van lichamelijke pijn en ondersteuning op psychologisch en sociaal gebied zoals het verwerken van het afronden van het leven en het afscheid nemen. Het uitgangspunt in deze ondersteuning zijn de vragen van de patiënt en zijn naasten.

Adresgegevens:

Mauritslaan 39, 4301 NS, Zierikzee

Hospice Goes

Het fraaie hospice Het Clarahofje dateert uit 2010 en is gelegen op een rustige, goed bereikbare locatie aan de rand van Goes.

Een hospice biedt de helpende hand en heeft tot doel de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden in een bijna-thuis situatie. Het zorgt voor een comfortabel verblijf met deskundige verzorging en begeleiding. Het geeft u als bewoner en uw naasten de gelegenheid in een rustige omgeving op een persoonlijke wijze afscheid te nemen.

Adresgegevens:

s Heer Hendrikskinderendijk 100, 4461 EC, Goes