Consultatieteam CPT Zeeland

Voor wie is deze dienst bedoeld? 
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg. 

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt. 


Werkwijze 

De consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig consulent en een arts-consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. 

De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie http://www.pallialine.nl/). 

Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners. 

Waarover kunt u vragen stellen? 
- moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie 
- beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie 
- bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijzen 
- problemen op existentieel of spiritueel gebied 
- organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart 

 

Bereikbaarheid: 

Wij zijn 365 dagen per jaar  van 09:00 - 17:00 uur bereikbaar via tel. 0118-782560. We werken eraan om ook in de avonden en nachten bereikbaar te zijn.

 

Leden van het CPT Zeeland: 

Rene de Bakker, specialist ouderengeneeskunde

Marjan van Dijk, internist hemato-oncoloog

Ria Krijgsman, verpleegkundige

Marjan Oortman, kaderhuisarts palliatieve zorg en medisch adviseur hospice Goes

Petra Schot, verpleegkundige

Marijke Speelman, huisarts en medisch adviseur hospice Zierikzee

Sandra Tanghe, verpleegkundige

Rene van Tol, kaderhuisarts en medisch adviseur hospice Middelburg

Micha de Vries, huisarts en medisch adviseur hospice Middelburg

Ingrid Pladdet, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg

Jeroen Bosman, huisarts en kaderarts palliatieve zorg

Annemarie Honkoop, verpleegkundig consulent NPZZ

Coördinator: Patricia van Marion-Slootmans