Consultatieteam CPT Zeeland

Voor wie is deze dienst bedoeld? 
Huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg. 

Komt u bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase wel eens voor vragen of problemen te staan? Consulteer dan telefonisch een expert op het gebied van palliatieve zorg. Deze consulent denkt met u mee en adviseert u kosteloos. De consulent neemt de zorg niet over. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan uw patiënt. 


Werkwijze 

De consulent neemt uw consultvraag binnen 30 minuten in behandeling. Na analyse van het probleem stellen een verpleegkundig consulent en een arts-consulent gezamenlijk een advies op. De consulent belt u zo snel mogelijk terug om het advies met u te bespreken. 

De consulent baseert zijn adviezen op de landelijke richtlijnen (zie http://www.pallialine.nl/). 

Daarnaast heeft de consulent toegang tot een breed netwerk van medisch en verpleegkundig specialisten en psychosociale en spirituele zorgverleners. 

Waarover kunt u vragen stellen? 
- moeilijk behandelbare symptomen zoals: pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie 
- beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie 
- bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijzen 
- problemen op existentieel of spiritueel gebied 
- organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart 

 

Bereikbaarheid: 

Wij zijn 24/7 bereikbaar via tel. 0118-782560. 

 

Leden van het CPT Zeeland: 

Petra van den Akker, verpleegkundige MTH / instructieteam en palliatief verpleegkundige

Annelieke Back, oncologie- en palliatief verpleegkundige

Rene de Bakker, specialist ouderengeneeskunde

Jeroen Bosman, huisarts, kaderarts palliatieve zorg en medisch adviseur hospice Terneuzen

Jenneke de Bruin, oncologie- en palliatief verpleegkundige

Marjan van Dijk, internist hemato-oncoloog en kaderarts palliatieve zorg

Ellen Janssens-van Vliet, internist-oncoloog en kaderarts palliatieve zorg

Miranda Knol, oncologie- en palliatief verpleegkundige

Ria Krijgsman, verpleegkundige MTH-team en palliatief verpleegkundige

Patricia van Marion-Slootmans, coördinator

Ton Mulder, anesthesioloog en kaderarts palliatieve zorg 

Marjan Oortman, huisarts, kaderarts palliatieve zorg en medisch adviseur hospice Goes

Sandra van Oosten, wijk- hospice- en palliatief verpleegkundige 

Ingrid Pladdet, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg

Petra Schot, palliatief verpleegkundige

Marijke Speelman, huisarts en medisch adviseur hospice Zierikzee

Sandra Tanghe, geriatrie- en palliatief verpleegkundige

Rene van Tol, huisarts, kaderarts palliatieve zorg en medisch adviseur hospice Middelburg

Nicol de Waal, wijk- en palliatief verpleegkundige

Corrie Zwemer, oncologie- en palliatief verpleegkundige