E-PAL

E-PAL is een via e-mail verspreid tijdschrift over palliatieve zorg. Het bevat samenvattingen uit diverse (inter) nationale wetenschappelijke artikelen.

 

E-PAL verschijnt eens per kwartaal. Via de onderliggende module kunt u zich aan- en afmelden voor de E-PAL. Het abonnement op E-PAL is op dit moment nog gratis. Een vrijwillige bijdrage van €10,-/jaar is uiteraard van harte welkom op

giro NL12INGB0007627108 t.n.v. Zeeuwse Zorgschakels Midden en Noord Zeeland o.v.v. NPZZ - E-PAL

 

Wilt u zich abonneren? Hier vindt u het inschrijfformulier.

 

 

Archief:

April 2015

December 2014

Juni 2014