Samenwerking

Mede gevoed door landelijke ontwikkelingen, kent de werkgroep Dienstverlening ook dit jaar weer een aantal uitdagingen. De begeleiding bij het implementeren van het Zorgpad Stervensfase in (thuis)zorginstellingen blijft mogelijk vanuit het Netwerk.

U kunt zich hiervoor richten tot de regiocoördinatoren. Daarnaast krijgen de thema's palliatieve consultatie, samenwerking 1e en 2e lijn en transmurale overdracht dit jaar de volledige aandacht. Hiertoe zal samenwerking worden gezocht met alle bij het netwerk aangesloten partners. 

 

Hebt u suggesties voor de werkgroep en/of zou u willen participeren in een van bovengenoemde thema's? MAIL dan naar de voorzitter van de werkgroep, Patricia van Marion-Slootmans.