Actueel overzicht scholingen

Basisscholingen:

 

Basisscholing Palliatieve Zorg regio Walcheren.

Gedurende 5 bijeenkomsten, in het voorjaar van 2018, zal de basisscholing Palliatieve Zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3 en 4) plaatsvinden op Walcheren.

 

Meer informatie over locaties, lestijden en docenten vind je hier.

Wil je je inschrijven, klik dan hier. DEZE SCHOLING IS VOLZET.
 
Basisscholing Palliatieve Zorg regio Zeeuws-Vlaanderen.

Gedurende 5 bijeenkomsten, in het voorjaar van 2018, zal de basisscholing Palliatieve Zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3 en 4) plaatsvinden in Zeeuws-Vlaanderen.

 

Meer informatie over locaties, lestijden en docenten vind je hier.

Wil je je inschrijven, klik dan hierDEZE SCHOLING IS VOLZET.
 
Basisscholing Palliatieve Zorg regio Oosterschelde.

Gedurende 5 bijeenkomsten, in het voorjaar van 2018, zal de basisscholing Palliatieve Zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (niveau 3 en 4) plaatsvinden in de Oosterschelde regio.

 

Meer informatie over locaties, lestijden en docenten vind je hier.

Wil je je inschrijven, klik dan hier. DEZE SCHOLING IS VOLZET.

 Workshop 'Sterven met de oorlog'

 

In de laatste levensfase komt bij veel mensen hun traumatisch en (deels) onverwerkt oorlogsverleden naar boven. Vaak is dit verborgen problematiek die moeilijk te herkennen is. Tijdens deze workshop krijg je handvatten om de oorlogs- en geweldsproblematiek te herkennen en hoe daar adequaat mee om te gaan tijdens de zorgverlening in de palliatieve en terminale zorg. Een belangrijk onderdeel van de workshop is de zelfzorg voor de vrijwilliger / medewerker. 
Klik HIER voor meer informatie. 
Inschrijven kan HIER.

Hoe kijk je als zorgverlener naar een goede dood? 
 
Tijdens deze workshop zal de deelnemer op een interactieve wijze leren over verschillende opvattingen over een goede dood. We zullen naast kennis delen ook kijken hoe de eigen visie op een goede dood van invloed is op het voeren van gesprekken rondom het levenseinde. Enkele handreikingen over gesprekken omtrent het levenseinde, in het licht van individuele levenshoudingen t.a.v. sterven worden besproken. Na afloop heeft de deelnemer meer inzicht in zijn eigen visie op een goede dood en hoe deze zijn gesprekken over het levenseinde kan beïnvloeden. 
De scholing wordt verzorgd door: Ingrid Pladdet  Specialist Ouderengeneeskunde SVRZ Kaderarts  Palliatieve zorg en Consulent Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland & Inge van Eck geestelijk verzorger SVRZ.
Deze scholing is een verdiepingsscholing met als doelgroep niveau 3ig, 4 en 5. Basiskennis over palliatieve zorg zijn een vereiste om de scholing goed te kunnen volgen.
Kosten: € 35,- (te voldoen bij aanmelding, zie onder)
Accreditatie: accreditatie is aangevraagd voor 2 punten (V&VN register)
Na afloop: ontvang je een bewijs van deelname 
Datum: dinsdag 17 april 2018 in Terneuzen. Inschrijven kan HIER: https://www.ticketkantoor.nl/shop/goededoodzvl
Datum: dinsdag 12 juni 2018 in Vlissingen. Inschrijven kan HIER: https://www.ticketkantoor.nl/shop/goededoodwa
NB de scholing op 8 mei in Goes is volzet. 
 
Voor vragen over de scholing kun je contact opnemen met:
Patricia van Marion, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland
propallia@zeeuwsezorgschakels.nl 
tel. 06-20092968