Aanmelden
Wilt u ondersteuning van een casemanager aanvragen. Klik hier.

Meer over de inzet van casemanagement vindt u via deze link en dit boekje. 

Financiering
Inzet van een casemanager wordt meestal betaald uit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Als (uiteindelijk) opname in een beschermde woonomgeving of verpleeghuis nodig of wenselijk is, dan is een indicatie nodig vanuit de Wet Langdurige Zorg. Als die indicatie wordt afgegeven dan gelden weer andere regels. Onder andere geldt er dan een eigen bijdrage.

Informatie en ondersteuning
Voor meer informatie over dementie en mogelijkheden voor ondersteuning, klik hier