In de zomer van 2020 zijn ervaringen en mogelijkheden uitgewerkt in het innovatieprogramma Digivitaal Zeeland. Doel van dit programma is om met inzet van digitale instrumenten de vitaliteit van mensen met dementie, die van hun mantelzorgers en van de betrokken professionals te bevorderen en te stimuleren. De digitale instrumenten dragen bij aan het zo lang en zo prettig mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Mensen met dementie en hun mantelzorgers worden daartoe gestimuleerd en ondersteund.

In het najaar van 2020 is gestart met twee projecten: op Walcheren met de Sociale Benadering Digitaal en in de Oosterschelderegio en Terneuzen met Partner in Balans.

De Sociale Benadering Digitaal is ontwikkeld door TAO-of-care, een initiatief met Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam en autoriteit op het gebied van dementie. Omdat we gaan werken met deze beproefde werkwijze kan snel en praktisch gestart worden. De werkwijze van de sociale benadering past goed bij de werkwijze van de casemanagers dementie en bij de visie van de zorgaanbieders verenigd in Zeeuwse Zorgschakels. Met de inzet van dit instrument wordt een stap gezet om de digitale ondersteuning van mensen met dementie in Zeeland op korte termijn krachtig te kunnen vervolgen. We denken dat de basisfilosofie van de benadering aansluit bij de manier waarop de zorg voor mensen met dementie zowel intra- als extramuraal in Zeeland wordt vorm gegeven en dat de digitale versie een slimme manier is om in korte tijd op behoorlijke schaal impact te genereren. De methode werkt met een aangepaste tablet, met eenvoudige apps en met creatieve uitwerkingen om activiteiten toch mogelijk te maken, ook als er door de dementie beperkingen optreden.

Partner in Balans is een methode die zich richt op het versterken van de mantelzorgers van mensen met dementie. Deze methode is tot stand gebracht in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en maakt het ook mogelijk om een snelle start te maken. Ook hier wordt gewerkt met een tablet, maar hier sluiten we aan op de tablet van mensen zelf. Mantelzorgers krijgen toegang tot een set aan modules waarmee zij op hun eigen tijd en binnen hun eigen context geleerd worden om beter om te gaan met de dementie van hun partner of ouder. De casemanager dementie is geschoold om in dit proces als coach op te treden.

Bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van Digivitaal Zeeland werken we samen met professionals van de zorgpartijen die zich binnen Zeeuwse Zorgschakels verenigd hebben. Daarnaast werken we samen met CZ, de grootste verzekeraar in de regio. Zij maken het mogelijk om met deze twee projecten te starten. Ook de Provincie Zeeland steunt de ontwikkeling van Digivitaal Zeeland. Zij maken het mede mogelijk dat we het programma kunnen gaan monitoren.

Ambitie is om via de start met een groep van 50 cliënten met de Sociale benadering Digitaal en de begeleiding van 50 mantelzorgers met Partner in Balans een basis te leggen voor verdere opschaling. De looptijd van het project is beoogd op tenminste 2 jaar. Tussentijds wordt geëvalueerd en zullen geleerde lessen benut worden. Over uitkomsten en verloop zullen we hier regelmatig actuele informatie plaatsen.
Heeft u vragen over één van deze projecten of het programma in zijn geheel, neem dan contact op met Zeeuwse Zorgschakels.