Transmurale Samenwerking Palliatieve Zorg

Een Zeeuwsbreed project waarin de consultatiefunctie voor zorgverleners geoptimaliseerd wordt. Het tijdig en proactief starten met palliatieve zorg leidt tot een betere kwaliteit van zorg door zorgverleners en een hogere kwaliteit van leven voor patiënten en naasten. Door gebruik te maken van de expertise van het consultatieteam, zal hieraan nog beter invulling kunnen worden gegeven.

Motto voor 2019: Van goed ontslaan van palliatieve patiënten uit het ziekenhuis, naar niet meer onnodig opnemen van palliatieve patiënten in het ziekenhuis.

Palliatieve zorg voor mensen met dementie in de 1e lijn en hun naasten.

In samenwerking met WVO Zorg wordt onderzocht of met twee methodieken beter kan worden gesignaleerd en samengewerkt in de zorg voor en begeleiding van mensen met dementie en hun partners in de thuissituatie.

Zelfevaluatie palliatieve zorg.

Met dit project worden alle netwerkpartners ondersteund om te kunnen gaan voldoen aan de eisen die vanuit het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg’ op termijn aan hen worden gesteld.