Zorgpadoptimalisatie Oosterschelderegio

In samenwerking met gemeenten, huisartsenzorggroep PeriScaldes en zorgverzekeraar CZ wordt een visie en meerjarenplan ontwikkeld om de dementiezorg in het gebied van de Oosterschelderegio kwalitatief te verbeteren. Onderdelen van het plan gaan over onder andere informatievoorziening en mantelzorgondersteuning.

Zorgpadoptimalisatie Zeeuws-Vlaanderen:

In samenwerking met Nucleuszorg, zorgverzekeraar CZ en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten wordt wordt onderzocht hoe de dementiezorg in Zeeuws-Vlaanderen goed kan aansluiten bij de ontwikkelingen in de regio, onder andere integrale ouderenzorg en mantelzorgondersteuning.