Breinlijn

Zeeland gaat als koploopregio fungeren in het project ”Landelijke Toegangspoort voor Vragen en Casuïstiek over Hersenletsel”, oftewel ”Breinlijn”.
Voor een impressie van Breinlijn kunt u de de volgende website bezoeken: https://www.breinlijn.nl/. Breinlijn is in Brabant reeds geïmplementeerd.
Naar verwachting zal Breinlijn eind 2019 in Zeeland beschikbaar zijn.