Oosterschelderegio:

Datum: 7 en 21 oktober 2019
Tijd: 13.00u tot 16.00u
Docent: Hanneke Weststrate
Locatie: Allevo Hollandiaplein, Goes

Doelgroep: verpleegkundigen en verzorgenden 3, 4 

Programma

Dagdeel 1: Verschillende vormen van dementie en benadering van de cliënt met dementie

Vormen van dementie
Algemene aandachtspunten bij dementie
Benaderingsmethoden
Algemene aandachtspunten in de communicatie
Algemene aandachtspunten in de benadering
Ongewenst/onbegrepen gedrag
Symptomen en oorzaken delier

Dagdeel 2 Benadering van de omgeving van iemand met dementie, wet en regelgeving, competenties van de zorgverlener

Kennis over mantelzorg
Wet en regelgeving

  • Wet zorg en dwang
  • BOPZ
  • Ouderenmishandeling
  • Meldcode

Competenties voor de zorgverlener in omgang met mensen met dementie

  • Presentietheorie
  • Reflectie
  • Persoonlijke ontwikkeling

Kosten:  € 95,- partners € 110,- niet-partners.

Accreditatie voor V&VN is toegekend, 6 punten.