Deze avond zal geleid worden door diverse consulenten palliatieve zorg. Zij zullen zowel de casuïstiekbespreking in groepen leiden alsook refereren vanuit diverse (inter)nationale scholingen palliatieve zorg die zij zelf hebben bezocht.
Doel van de bijeenkomst: 
Onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casuïstiek. Hierbij wordt nadrukkelijk gelegenheid geboden actuele problemen of praktische vragen voor te leggen.
Tijd: 19.00u tot 21.00u
Kosten: deelname is gratis, maximaal 100 deelnemers
Accreditatie: wordt niet aangevraagd. Je kunt deze activiteit zelf registreren als ‘overige deskundigheidsbevorderende activiteit’.  
Aanmelden kan HIER