Een familielid met (beginnende) dementie … dan komt er een hoop op je af. Het vraagt erg veel, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Bovendien sta je er vaak alleen voor. Steun en hulp kunnen dan welkom zijn. Op verschillende plekken starten er door het jaar heen gespreksgroepen voor mantelzorgers speciaal gericht op partners, familie en andere verzorgers die thuis iemand met dementie verzorgen. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over het verloop van dementie, de praktische kanten van de verzorging, het omgaan met iemand met dementie en de hulp die instellingen kunnen geven. Ook de opname in een verpleeghuis kan aan de orde komen. Bovendien leert u veel van elkaar en elkaars ervaringen. Voor informatie over startdata en locaties kunt u contact opnemen met uw casemanager of een mail sturen naar info@zeeuwsezorgschakels.nl .

Aanmelden?
Klik hier.