HvLV: existentiële thematiek & betekenisgeving in de huisartsenpraktijk

Webinar of Live scholing  

Doelgroep: huisartsen, POH’s GGZ 

Huisartsen komen in hun praktijk vaak in aanraking met de zingevingsvragen van hun patiënten. De aandacht en zorg voor zin & betekenis staan de laatste tijd sterk in de belangstelling. Complicerend is dat deze thematiek zich in het contact met de patiënt vaak impliciet en zich soms in lichamelijke en\of psychische klachten manifesteert.  

In deze scholing krijgt u een model gepresenteerd waarin het existentiële domein is verbonden, maar ook onderscheiden van het behandeldomein. Aandacht wordt besteed aan wat er door artsen en POH’s-ggz te ‘doen’ (do’s en don’ts) valt binnen het existentiële domein, welke valkuilen er zijn en welke specifieke deskundigheid en sensitiviteit voor deze thematiek nodig is. Ook wordt helder wanneer zij zouden kunnen doorverwijzen naar een geestelijk verzorger. Geestelijke verzorging is vanaf 2019 door een subsidieregeling inzetbaar voor scholing van zorgverleners en voor patiëntenzorg in de thuissituatie.  

Duur van de scholing: 45 minuten  

Trainer: Willem Blokland, humanistisch raadsman. Hij is verbonden aan het Huis voor Levensvragen Zeeland en werkt al lange tijd in het UMC Utrecht in patiëntenzorg en onderwijs. In zijn werk ligt het accent op: veerkracht, zingeving, aandacht & mindfulness, verlies & rouw, existentiële crisis en palliatieve zorg. 

Meer informatie over deze scholing: info@huisvoorlevensvragenzeeland.nl of 0118-745808