HvLV: Kostbare verhalen

Fysieke workshop 

Doelgroep: Verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg. 

“Welk verhaal van je cliënt blijft je bij? Hoe ga jij om met alle verschillende vragen die in je werk op je afkomen? Wat betekenen deze contacten voor je eigen visie op wat in het leven belangrijk is?   

Over al deze dingen en meer gaat de workshop die Jeannette van den Beukel en Jacoline de Koe aanbieden. Beiden zijn we werkzaam in het ziekenhuis als geestelijk verzorger, en sinds kort nu ook in de eerste lijn voor het Huis van Levensvragen.   

In het ziekenhuis treffen wij mensen die op een crisismoment in hun leven, vaak indringend met levensvragen worden geconfronteerd. Wat is voor mij werkelijk van betekenis in mijn leven, hoe moet en kan ik verder en wat is daarin voor mij  belangrijk? Vanuit haar ervaring als verzorgende en verpleegkundige in de thuiszorg, weet Jeannette ook hoe deze vragen in de thuiszorg kunnen spelen, waar cliënten  te maken hebben met een situatie van zorg uit handen moeten geven, met steeds weer moeten inleveren. Hoe is dat, om je steeds meer voor hulp toe te moeten vertrouwen aan een ander?   

Wat zijn levensvragen, hoe herken je die, wat kun je zelf doen en waar kun jij eventueel verwijzen naar andere professionals?   

Over deze en andere zaken gaan wij graag interactief met jullie aan de slag.  

Ieder verhaal doet ertoe, ook dat van jou. Waar word je door geraakt in je werk. Welke verhaal blijft je bij? Waar loop je tegenaan vanuit je eigen waarden en normen, je eigen levensverhaal? Hoe kun je, met dezelfde tijdsinzet, (nog) meer voldoening halen uit de ontmoeting met de mens tegenover je, die zich aan jouw zorg toevertrouwt? Daarover gaan we heel graag met jou en jullie in gesprek. We maken daarbij gebruik van een powerpoint, maar de interactie met elkaar is onze sleutel tot succes en meer werkplezier. 

Duur van de scholing: 2 uur 

Trainers: Jacoline de Koe en Jeannette van den Beukel 

 Meer informatie over deze scholing: info@huisvoorlevensvragenzeeland.nl of 0118-745808