HvLV: Samen in gesprek

Online of live workshop 

Doelgroep: inwoners met en zonder duidelijke hulp-/levensvraag   

Zullen we samen praten over wat je belangrijk vindt in het leven? 
Wat geeft je vreugde? 
En wat geeft verdriet? 
Hoe ga je daar mee om?  

In deze workshop willen we de deelnemers op zoek laten gaan naar de vraag: Wat zijn levensvragen, hoe herken ik ze en met wie praat ik hierover?  

We starten vanuit de beleving van de deelnemers en alledaagse levensvragen (of zingeving). Door dit in groepjes met elkaar te bespreken kunnen de deelnemers herkennen dat ze veel vaker met levensvragen en zingeving bezig zijn dan ze denken. Daarna wordt er een korte info gegeven over levensvragen om vervolgens de stap te maken naar existentiële levensvragen. Ook hier wordt weer (in groepjes) vanuit de ervaring van de deelnemers gewerkt.  

Soms voelen mensen zich niet kundig genoeg om met dergelijke ‘lastige en moeilijke vragen’ om te kunnen gaan. Daarom sluit de workshop af met de verwijzing naar de toegevoegde waarde van een geestelijk verzorger.  

De scholing wordt afgewisseld met informatie, gesprekken en informatieve filmpjes.   

Duur van de scholing: 1,5 uur 

Trainer: Chantal van de Walle 

Meer informatie over deze scholing: info@huisvoorlevensvragenzeeland.nl of 0118-745808