HvLV: Troosten, hoe doe je dat?

Webinar of live scholing 

Doelgroep: voor wijkverpleegkundigen in de palliatieve zorg, medewerkers en vrijwilligers in hospice of palliatieve zorg werkzaam in de palliatieve zorg 

Veel van onze cliënten/patiënten hebben een verlies geleden. Ze hebben hun gezondheid, hun vitaliteit, hun partner of een belangrijk deel van zichzelf verloren. Soms vertonen ze apart gedrag. Soms zijn ze verdrietig of somber. Soms komen ze in een  palliatieve fase en gaan ze overlijden. Soms komt hun hele leven in een sterfbed naar boven.  

Ze roepen onze compassie op. Maar hoe bereik je hen? Hoe kan je hen helpen? Hoe kan je hen troosten?  

In deze webinar wordt aandacht besteed aan verlies & rouw. Aan het verschijnsel van de spirituele/existentiële crisis. En aan wat je kan doen en wat je eigenlijk moet vermijden om mensen op dit punt te helpen. Troosten vraagt om een eigen stijl. Vaak doe je dat heel intuïtief goed en op grond van je eigen levenservaringen. Toch is er menselijk en professioneel meer over te zeggen. 

Duur van de scholing: anderhalf uur  

Trainer: Willem Blokland, humanistisch raadsman. Hij is verbonden aan het Huis voor Levensvragen Zeeland en werkt al lange tijd in het UMC Utrecht in patiëntenzorg en onderwijs. In zijn werk ligt het accent op: veerkracht, zingeving, aandacht & mindfulness, verlies & rouw, existentiële crisis en palliatieve zorg. 

Meer informatie over deze scholing: info@huisvoorlevensvragenzeeland.nl of 0118-745808 

Data:
Het eerstvolgende webinar is gepland op woensdag 8 september om 19.00 uur.
Aanmelden hiervoor kan via het formulier.