Over de opleiding
De opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Je eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces (Bron
 AVANS+)

Meer informatie is te vinden op de website van AVANS+. Aanmelden voor  de opleiding Palliatieve Verpleegkunde kan via deze link.

Deze opleiding Palliatieve Verpleegkunde in Zeeland is een coproductie van AVANS+ (die een gecertificeerde opleiding bieden) HZ University (die faciliteiten en kennis bieden), Zeeuwse Zorgschakels die partijen bijeen brengt en meedenkt over passende uitvoering en het expert team van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland waar veel kennis en kunde op dit gebied verzameld is.