Over de opleiding
De opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Je eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces (Bron
 AVANS+)

Doelgroep
Je bent een hbo-opgeleide en BIG-geregistreerde verpleegkundige. Voor de opleiding dien je een werk- of stage overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT-instelling, een verpleegkundig praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg. 

Meer informatie is te vinden op de website van AVANS+.

De volgende opleiding Palliatieve Verpleegkunde gaat, onder voorbehoud, van start in september 2021.  Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Stefanie van Koeveringe, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland.

Deze opleiding Palliatieve Verpleegkunde in Zeeland is een coproductie van AVANS+ (die een gecertificeerde opleiding bieden) HZ University (die faciliteiten en kennis bieden), Zeeuwse Zorgschakels die partijen bijeen brengt en meedenkt over passende uitvoering en het expert team van het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland waar veel kennis en kunde op dit gebied verzameld is.