Stroomschema

Dit schema tracht een routekaart te bieden voor de transmurale ouderenzorg. Het geeft het proces / verloop van de transmurale zorg weer. In het schema kunt u terugvinden wie op welk moment wat moet doen.