Steeds meer mensen om u heen zijn bekend met dementie. De gemeenten doen steeds meer moeite om hun inwoners te informeren. Informeer uw vrienden en familie over de diagnose dementie en spreek er openlijk over. Schroom niet om  hulp te vragen als dat nodig is. Via de website van Alzheimer Nederland staat beschreven hoe je een gesprek aan kunt gaan over dementie, tips over omgaan met dementie en u kunt opzoeken wat er in u regio wordt georganiseerd.