Ouderenmishandeling gaat vaak niet bewust en komt dan voort uit overbelasting van een (mantel)verzorger voor wie de zorg te zwaar wordt.

Helaas komt het ook voor dat ouderen worden mishandeld met voorbedachte rade. Er zijn zes vormen van ouderenmishandeling. De meest voorkomende vormen zijn fysieke en psychische mishandeling. Ook komt financieel misbruik veel voor. De andere drie zijn  verwaarlozing, seksueel misbruik, schending van de rechten. Voor meer informatie over de vormen kunt u meer lezen op de website van de rijksoverheid:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling  .

Daarnaast  kennen wij binnen Nederland de organisatie Veilig Thuis, zij hebben een landelijk telefoonnummer : 0800-2000 ( gratis, 7 dagen per week, 24 uur per dag) U wordt dan doorverbonden met het advies- en meldpunt huiselijk geweld in uw regio.

Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl

Specifiek over geldzaken en financiële uitbuiting:

Iemand met dementie is door de ziekte kwetsbaarder voor mensen die misbruik willen maken van de situatie. Verkopers aan de deur, op straat of via de telefoon, familieleden die geld nodig hebben en aanbiedingen in winkels zijn voor je naaste moeilijk te weerstaan, zeker als er enige druk wordt uitgeoefend. Je kunt soms onverantwoorde uitgaven terugdraaien.

Er is binnen Nederland een campagne gestart (sept 2018) : ‘Goed omgaan met dementie bij de bank’. De campagne draagt bij een de verbetering van dienstverlening van banken voor mensen met dementie. Rabobank, ABN Amro, ING en de vier bankmerken van de Volksbank onderschrijven dit initiatief door hun medewerkers met klantcontacten beter toe te rusten met kennis. Hiervoor is door Samen dementievriendelijk de training ‘bij de bank’ ontwikkeld. Hier leren bankmedewerkers hoe ze signalen van klanten met dementie kunnen herkennen en hoe zij op een goede manier met hen kunnen omgaan.

Voor meer informatie op het gebied van financiën kijk op: https://dementie.nl/geld/financiele-uitbuiting-voorkomen-bij-dementie