Het netwerk is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders, voor zorgaanbieders. We bieden advies & consultatie, deskundigheidsbevordering en op basis van knelpunten worden gezamenlijke projecten opgestart. Dit alles om te komen tot een optimaal en samenhangend aanbod van zorg en begeleiding in Zeeland.