Op dit moment lopen diverse projecten. Per project kunt u  het actuele jaarplan lezen:

  • Project ‘Transmurale Samenwerking Palliatieve Zorg’ (TSPZ) Klik hier voor meer informatie.
  • Project ‘Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de 1e lijn’
  • Project ‘Zelfevaluatie palliatieve zorg 1e lijn’

Voor meer informatie over de projecten kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator.