Beste bezoeker,

Het zijn bijzondere, onzekere tijden nu het corona virus ook ons land treft. De gevolgen van de maatregelen die getroffen worden raken iedereen. Ook als het gaat om ons werk zijn wij genoodzaakt onze werkwijze aan te passen.

Concreet betekent dit dat al onze medewerkers vanuit huis werken, ook onze casemanagers. Zij zullen tot nader order in principe geen huisbezoeken afleggen. In geval van een crisis situatie wordt door de betrokken casemanager gekeken wat er nodig is en wordt op maat een beleid vastgesteld.

Verder zullen gezamenlijke overleggen opgeschort worden tot nader order. Ook de geplande scholingsdagen vervallen. Zodra er meer bekend is vanuit de landelijke Overheid zullen wij hierover uiteraard met de betreffende personen over communiceren.

Hier vindt u actuele informatie over het corona-virus en zorg in Zeeland.

Op dit moment lopen diverse projecten. Per project kunt u  het actuele jaarplan lezen:

  • Project ‘Transmurale Samenwerking Palliatieve Zorg’ (TSPZ) Klik hier voor meer informatie.
  • Project ‘Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten in de 1e lijn’
  • Project ‘Zelfevaluatie palliatieve zorg 1e lijn’

Voor meer informatie over de projecten kunt u contact opnemen met de netwerkcoördinator.