Er zijn meerdere deskundigen voor nodig, elk met een andere achtergrond om de diagnose ‘dementie’ te stellen. Zoals huisarts, geriater, neuroloog, psycholoog. Er kunnen verschillende testen gedaan worden. Een arts heeft bijvoorbeeld de taak lichamelijk oorzaken uit te sluiten. Hij zal daarom nagaan of de verwardheid niet wordt veroorzaakt door schild­klierlijden, een vitamine-b tekort of een ander lichamelijke oorzaak. Eerste stap is altijd een huisarts die zo nodig zal doorverwijzen naar een medisch specialist.